06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩

امروز

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

    

       

این گروه دارای دو مجموعه آزمایشگاهی تخصصی بشرح ذیل است :

مجموعه آزمایشگاه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات : این مجموعه دارای تجهیزات و دستگاههای مرتبط با فنون مولکولی و مهندسی ژنتیک است و بخش عمده­ای از آزمایشگاه به تجهیزات و امکانات کشت بافت و انتقال ژن اختصاص دارد. دارای امکانات نگهداری گیاهان تراریخته (اتاقک کشت بافت و گلخانه­های تحقیقاتی ترانسژنیک، سطح 2 ایمنی زیستی) می باشد. زمینه­های تحقیقاتی این آزمایشگاه مرتبط با بیوتکنولوژی( مثل نشانگرها و .....) می باشد. این مجموعه با همکاری و پشتیبانی مالی فنی ستاد توسعه زیست فناوری کشور از سال 1386 شروع به تأسیس و در حال کامل شدن است.  

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات