06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩

امروز

برنامه هفتگی اساتید گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : مهندس_باجلان.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : دکتر_نظریان.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : مهندس_گودرزی.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : دکتر_عیسوند.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : دکتر_عزیزی.pdf           حجم فایل 167 KB
   دانلود : دکتر_دانشور.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : دکتر_حیدری.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : دکتر_اکبری.pdf           حجم فایل 164 KB
   دانلود : دکتر_اکبرپور.pdf           حجم فایل 167 KB
   دانلود : دکتر_اسماعیلی.pdf           حجم فایل 166 KB
   دانلود : دکتر_احمدی.pdf           حجم فایل 163 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات