06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکتر امین طاهری گراوند

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک بیوسیستم

مدیر گروه آموزشی مهندسي مكانيك بیوسیستم

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:taheri.am@lu.ac.ir

صفحه شخصی دکترطاهری گراوند

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات