06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیرگروه

alizadeh

دکترامید علی اکبر پور

رشته تحصیلی: اصلاح نباتات

مدیر گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:omidakbarpour@gmail.com

صفحه شخصی دکتر امیدعلی اکبرپور


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات