06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦

امروز

اطلاعیه های گروه

جدید
جدید
جدید
 ١١:١٨ - 1396/06/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت دوره دکتری
چارت دوره دکتری
چارت دوره دکتری
 ٠٨:٢١ - 1395/11/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت کارشناسی ارشد فیزیولوژی
چارت کارشناسی ارشد فیزیولوژی
چارت کارشناسی ارشد فیزیولوژی
 ٠٨:١٩ - 1395/11/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت کارشناسی ارشد تغذیه
چارت کارشناسی ارشد تغذیه
چارت کارشناسی ارشد تغذیه
 ٠٨:١٥ - 1395/11/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تمدید سنوات
تمدید سنوات
تمدید سنوات
 ٠٨:١٢ - 1395/11/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم دامی
انتخاب واحد پس از اتمام دروس نظری
انتخاب واحد پس از اتمام دروس نظری
 ١٨:٢٥ - 1393/11/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جزوات درسی
آپلود جزوات درسی
آپلود برخی از جزوات درسی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی
 ٠٦:٥٦ - 1393/11/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
وام دانشجویان دکتری تخصصی
فرمهای تقاضای وام
قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی متقاضی وام
 ١١:١٣ - 1393/11/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات