06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦

امروز

گروه های آموزشی

اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
 ١١:١٠ - 1396/11/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگی دروس بر اساس تغییرات جدید کلاس ها
برنامه هفتگی دروس بر اساس تغییرات جدید کلاس ها
برنامه هفتگی دروس بر اساس تغییرات جدید کلاس ها
 ٠٩:٥٥ - 1396/11/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه امتحانی نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانی نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانی نیمسال دوم 97-96
 ١٣:٢٦ - 1396/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96
برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96
برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96
 ١٣:٢٣ - 1396/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تغییر عنوان گروه
تغییر عنوان گروه
تغییر عنوان گروه
 ١٤:٣٥ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون جامع
آزمون جامع
آزمون جامع
 ٠٨:٢٨ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
واحد های نیمسال دوم 97-96
واحد های نیمسال دوم 97-96
واحد های نیمسال دوم 97-96
 ١١:٤٤ - 1396/09/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مراحل تصویب
مراحل تصویب پروپوزال
مراحل تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه ارشد و دکتری
 ٠٩:٢٣ - 1396/09/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات