06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧

امروز

کارشناسان گروه

كارشناسان علوم و مهندسی خاک

نام و نام خانوادگي سمت                  تلفن              
فاطمه سالاری كارشناس آموزشي 33430161-066
شبنم رشنو کارشناس آزمایشگاه 33430161-066
محمود نصرتی کارشناس آزمایشگاه 33430161-066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات