06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨

امروز

کارشناسان گروه

کارشناس گروه

علی اصغر قنبر دزفول    

مدرک تحصیلی:کاردانی گل وگیاهان تزینی

تلفن:06633400012

 

کارشناس آزمایشگاه

احمد رضا رومیانی


مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد گیاهپزشکی (شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز)

 


 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات