06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨

امروز

کارشناسان گروه

alizadeh

سید وحید سیدنا

کارشناس گروه جنگل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم :33400012- 066

تلفن داخلی : 270


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات