شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
  • پروژ ه های در دست احداث دانشکده کشاورزی
    1 . ساختمان آموزشی 26 کلاسه در سه طبقه 2 . ساختمان آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 3 . گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز 4 . تجهیز دامداری دانشکده کشاورزی

  • احداث گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز

  • بهار دانشکده

  • طبیعت دانشکده

  • آزمایشگاه سم شناسی
    سم شناسی

 

 

ایمیل دانشگاهی 

                  ایمیل                 

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

 نام ونام    خانوادگی

haghizade.a@lu.ac.ir  

 

 

alihaghi20@gmail.com

 

 

 

 

دانشیار

  

مهندسی منابع آب

(هیدرولوژی آبخیزداری)

 

علی حقی زاده     

 

--------------- 

 

ntahmasebipour@yahoo.com

 

 

دانشیار

 

علوم و مهندسی آبخیزداری

 

 

ناصرطهماسبی پور

 

zeinivand.h@lu.ac.ir   

 

 

 

hzeinivand@gmail.com 

 

 

 

 

 دانشیار مهندسی هیدرولوژی حسین زینی وند

tarnian.fa@lu.ac.ir

  

 

 

f.tarnian@yahoo.com

 

 

 

استادیار

 

 

علوم مرتع

 

 

 فرج اله ترنیان

 

 

 

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم