پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
 • طبیعت دانشکده

 • بهار دانشکده

 • تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی
  تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی

 • تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک
  تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک

 • باغ توت
  دانشکده

 • آزمایشگاه سم شناسی
  سم شناسی

آزمایشگاه باغبانی در حال حاضر برای آموزش دروس عملی باغبانی ،گلکاری ازدیاد نبات ، کشت بافت ،

  و همچنین  برای اندازگیری های پارامترهای فیزیولوژیکی آزمایشات پایانامه های ارشد و دکتری  استفاده می شود .

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای لازم  جهت اندازگیری فعالیت های آنزیمی و برخی فعالیت های میکروسکوپی می باشد .

 

 

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم