06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٣ فروردين ١٣٩٩

امروز

آئین نامه ها و فرم ها

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : دستورالعمل_نگارش_و_تدوین_پایان_نامه.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : فرم_نهایی_پروپوزال_جهت_ارائه_به_دانشجویان.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : فرم_تمديد_سنوات_اصلي.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : فرم_تعيين_استاد_راهنما.pdf           حجم فایل 23 KB
   دانلود : فرم_پیشنهاد_برگزاری_دفاع.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : درخواست_مشکل_ارشد-_دکترا.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : صورتجلسه_ارزشیابی_پایان_نامه_دکتری.pdf           حجم فایل 194 KB
   دانلود : توزیعpdf_2.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : پیشنهادیه_آزمون_جامع_دکتری.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : برگه_اتنقال_ارشد.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : برگ_داوری.pdf           حجم فایل 284 KB
   دانلود : برگ_ارزیابی_نهایی_دفاع_رساله_دکتری.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : آیین_نامه_های_دوره_های_کاردانی_و_کارشناسی.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود : آیین_نامه_اجرایی_دکتری.pdf           حجم فایل 184 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات