06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

آزمایشگاه زراعت

 

 

 

 

مسئول آزمایشگاه : ستار رحمتی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : زراعت 

 

مجموعه آزمایشگاه زراعت : این مجموعه آزمایشگاهی ازسال 1374 تأسیس و شروع به فعالیت نموده و به سرویس­دهی آزمایشگاهی به دروس عملی مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین به پایان نامه­ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکترای گروه می پردازد. امکانات عمده و مهم موجود در این آزمایشگاه شامل: سطح برگ سنج، شمارشگر بذر، فریزر 80- درجه سانتیگراد، ژرمیناتور، انکوباتور، آون، کولیس، میکروسکپ، کلروفیل سنج، و نورسنج، رفرکتو.متر و .... می باشد.

 

 

                                                                                                          

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات