06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

امروز

فرم های پژوهشی

 

فرم های پژوهشی


عنوان لینک
برنامه دروس رشته مهندسی آبخیزداری )دکتری(درنیمسال دوم 93-94 لینک دانلود
فرم پرداخت هزینۀ شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش داخلی از محل پژوهانۀ استاد راهنما لینک دانلود
فرم درخواست هزينه انجام پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي از محل پژوهانه استاد لینک دانلود
فرم درخواست دريافت مبلغ تشويق دانشجويان تحصيلات تكميلي براي چاپ مقاله لینک دانلود
فرم نامه مدیر گروه برای تحقیق لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات