06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه:

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند همراه داشتن کارت ورود به جلسه در کلیه امتحانات پایان ترم الزامی است،  و از ورود دانشجویانی که کارت امتحان نداشته باشند جلوگیری بعمل می آید.

   دانلود : amozeshe_CROPWAT.pdf           حجم فایل 1082 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات