06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های آموزشی

در خواست تمدید سنوات
در خواست تمدید سنوات
مراحل درخواست تمدید سنوات برای دانشجویان مقاطع مختلف
 ١٣:٤٣ - 1398/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تکمیل مشخصات دانشجویان در سیستم گلستان
تکمیل مشخصات دانشجویان در سیستم گلستان
تکمیل مشخصات دانشجویان در سیستم گلستان
 ١٣:٣٢ - 1398/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال اول 99/98
تقویم آموزشی نیمسال اول 99/98
تقویم آموزشی نیمسال اول 99/98
 ١١:٤٠ - 1398/02/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پرداخت بدهی مالی دانشجویان
پرداخت بدهی مالی دانشجویان
پرداخت بدهی مالی دانشجویان
 ١٣:٢٠ - 1398/02/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
زمانبندی درخواست میهمانی و انتقالی سال 98
زمانبندی درخواست میهمانی و انتقالی سال 98
زمانبندی درخواست میهمانی و انتقالی سال 98
 ١٢:٣٩ - 1398/02/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شروع تسویه حساب دانشجویان
شروع تسویه حساب دانشجویان
شروع تسویه حساب دانشجویان
 ١٣:٤٦ - 1397/12/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
عدم مراجعه دانشجویان به آموزش کل دانشگاه
عدم مراجعه دانشجویان به آموزش کل دانشگاه
عدم مراجعه دانشجویان به آموزش کل دانشگاه
 ١٣:٣٨ - 1397/12/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مشاهده غیبتهای کلاسی دانشجو
مشاهده غیبتهای کلاسی دانشجو
مشاهده غیبتهای کلاسی دانشجو
 ٠٩:٥٥ - 1397/12/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات