06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩

امروز

اعضاء هیات علمی

آرش آذرفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استاد صفحه خانگی
كامبيز ابراري واجاري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
عبداله احتشام نیا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا احمدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
هادي احمدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار صفحه خانگی
زهرا اسدالهی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
احمد اسماعيلي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد صفحه خانگی
ناصر اكبري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار صفحه خانگی
علی رضا امیریان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم خاک استادیار صفحه خانگی
امیدعلی اکبرپور دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
بيژن باجلان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مربی صفحه خانگی
ضيا الدين باده يان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
عيدي بازگير دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استادیار صفحه خانگی
اشکان بنان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
نوشین بیرجندی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
سمیرا پاکباز دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاهپزشکی استادیار صفحه خانگی
محمدرضا پاکروان چروده دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
بهمن پری زادیان کاوان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
بابك پيله ور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
حسن ترابي پوده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب دانشیار صفحه خانگی
فرج اله ترنیان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
شهريار جعفري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
محبوبه جلالی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی خاک شناسی استادیار صفحه خانگی
علی اصغر چیت بند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی استادیار صفحه خانگی
عیسی حزباوی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی
امير حمزه حقي آبي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استاد صفحه خانگی
علي حقي زاده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
سعيد حيدري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار صفحه خانگی
مجيد خالداري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
حشمت الله خسروي نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استاد صفحه خانگی
ماشاالله دانشور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار صفحه خانگی
مصطفي درويش نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
محمدرضا راجی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی استادیار صفحه خانگی
مهدی رحیمیان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
عبدالحسين رضايي نژاد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استاد صفحه خانگی
بهمن زاهدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
حسين زيني وند دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
علیرضا سپه وند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
مهری سعیدی نیا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
مهدی سلیمانی مطلق دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی،مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
اكبر سهرابي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی استادیار صفحه خانگی
جواد سوسني دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
جهانشير شاكرمي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استاد صفحه خانگی
بابک شاهی نژاد دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
مسعود شاکرمی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
مجید شریفی پور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
فيض اله شهبازي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار صفحه خانگی
امین طاهری گراوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی
ناصر طهماسبي پور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
كامران عادلي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
افسانه عالي نژاديان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی استادیار صفحه خانگی
خسرو عزيزي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار صفحه خانگی
ایوب عزیزی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
حميدرضا عيسوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار صفحه خانگی
سعيد غلامرضايي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
امیر فدایی فر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
علی فروهر مهر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
محمد فيضيان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی دانشیار صفحه خانگی
مرتضی قبادی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
رضوان قنبری موحد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
داريوش گودرزي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مربی صفحه خانگی
بابك ماسوري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
حميد رضا متين فر دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی دانشیار صفحه خانگی
سعيد محمد زاده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
سیما محمدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم خاک استادیار صفحه خانگی
محمد محیسنی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
عباس ملكي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
رحيم ملک نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
سيد مجتبي موسوي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
صادق موسوی فرد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
حسن مومیوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
زهرا میرآزادی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
امیر میرزایی موسی وند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
حسین میزایی نجفقلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاهپزشکی استادیار صفحه خانگی
علی حیدر نصرالهی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
منوچهر نصری دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
فرهاد نظريان فيروزآبادي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد صفحه خانگی
حامد نقوی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
علي کياني دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
حجت الله یونسی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات