Ar En


 

گروه زراعت و اصلاح نباتات اولین گروه تشکیل شده از رشته­ ی کشاورزی در دانشگاه لرستان می باشد که در سال 1368 در آغاز با نام گروه تولیدات گیاهی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی شروع به کار نمود و اکنون بعنوان مهمترین گروه دانشکده کشاورزی با بیشترین عضو هیأت علمی (11نفر با گرایش­های تخصصی مختلف شامل 1 نفر استاد، 4 نفر دانشيار، 4نفر استاديار و 2 نفرمربی ) مشغول به فعالیت می باشد.  در حال حاضر گروه در 3رشته ­ی کارشناسی(زراعت ،اصلاح نباتات و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)، 4 رشته­ ی کارشناسی ارشد( اگروتکنولوژی با دو گرایش اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی ) و 4رشته­ ی دکتری( بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و به نژادی گیاهی و اگروتکنولوژی با دو گرایش اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی ) مشغول فعالیت می باشد و بصورت روزانه، شبانه و پردیس خودگردان دانشجو می پذیرد.