گروه گیاه پزشکی

گروه مهندسی گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی:

گروه مهندسی گیاهپزشکی با مجوز رشته گیاهپزشکی در سال ۱۳۷۵ در مقطع کارشناسی تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۰ با اخذ مجوز در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایش های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی و در سال ۱۳۹۱ در مقطع دکتری با دو گرایش حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی به فعالیت های آموزشی خود توسعه بخشید. این گروه در حال حاضر با تعداد ۱۶۰نفر دانشجو در مقطع کارشناسی،۵۲ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد  ۳۳ نفر در مقطع دکتری مشغول به فعالیت می باشد.