گروه علوم دامی

در اولین سالهای عنایت نظام مقدس جمهوری اسلامی به توسعه کمی و کیفی دانشگاه ها، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان نیز در سال ۱۳۶۹، پایه ریزی گردید. گروه علوم دامی در جمع اولین گروههای آموزشی دانشکده کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت. طی ۱۷ سال اخیر سالانه ۱ تا ۲ دوره فارغ التحصیل مقطع کاردانی در گروه آموزشی علوم دامی تربیت شده است. بسیاری از فارغ التحصیلان این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد موفق به ادامه تحصیل شده اند که خود نشانی از کیفیت علمی آموزش در گروه می باشد. از سال ۱۳۸۴ اولین گروه  دانشجویان مقطع کارشناسی به دانشکده وارد گردیدند. با توجه به سیاستهای کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توان اعضای هیات علمی گروه، دوره ی کارشناسی ارشد با دو گرایش تغذیه دام و فیزیولوژی دامی از سال ۹۰ دایر گردید. در سال ۹۰ گروه علوم دامی به عنوان اولین گروه در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان موفق به اخذ مجوز راه اندازی دوره دکتری علوم دامی با گرایش تغذیه دام گردید. هم اکنون دراین گروه دانشجویان پردیس در مقاطع ارشد و دکترا نیز مشغول به تحصیل می باشند.

گروه علوم دامی دانشگاه لرستان هم اکنون دارای امکانات آموزشی و پژوهشی قابل توجهی می باشد که شرایط را برای تربیت موفق دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مهیا نموده است.

  الف)واحد آموزشی- پژوهشی پرورش طیور:

 این واحد ۷۰۰۰ قطعه ای شامل سالنی استاندارد با تجهیزات بسیار مناسب برای پرورش جوجه گوشتی می باشد. سالن مذکور بر اساس آخرین استانداردهای علمی پرورش جوجه گوشتی طراحی و تاکنون بالغ بر ۱۰ طرح تحقیقاتی و چندین پایان نامه دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در آن به اجرا رسیده است. گروه در حال راه اندازی یک واحد  آموزشی – پژوهشی مرغ تخم گذار در مقیاس تحقیقاتی و آموزشی نیزمی باشد که تا سال ۱۳۸۸  به بهره برداری خواهد رسید.

ب) واحد آموزشی- پژوهشی پرورش گاوشیری

این واحد دارای ظرفیت ۵۰ راس گاوشیری و با مساحتی حدود ۲۰۰۰ متر مربع از سال  ۱۳۷۵ به بهره برداری رسیده است و در حال حاضر تمام عملیات دروس مربوطه در ای واحد صورت می گیرد. این واحد دارای امکانات سالن های پرورش گاو شیرده ،تلیسه، گوساله و همچنین سالن شیر دوشی، سالن پروار بندی، سیلو، انبار های علوفه و کنسانتره می باشد.

ج) واحد آموزشی- پژوهشی پرورش گوسفند

این واحد دارای ظرفیت ۱۰۰ راس گوسفند و با مساحتی حدود ۱۰۰۰ متر مربع می باشد. در حال حاضر عملیات احداث جایگاه و بهاربند صورت پذیرفته است. عملیات ایجاد واحدهای جایگاه انفرادی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی به زودی صورت خواهد پذیرفت. ساخت سالن متعلق به آزمایشگاه تخصصی نشخوارکنندگان در این واحد جهت نگهداری گوسفندان فیستولا دار نیز در دست مطالعه می باشد.

د) آزمایشگاه عمومی تغذیه دام :

آزمایشگاهی عمومی تغذیه دام از سالهای اول آغاز کار گروه به منظور تدریس دروس عملی تغذیه دام  به بهره برداری رسید. هم اکنون آزمایشگاه مذکور، در کنار آزمایشگاه مرکزی دانشکده دارای امکانات کافی برای سرویس دهی به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

ه) آزمایشگاههای  تخصصی طیور و نشخوارکنندگان :

گروه علوم دامی جهت اخذ مجوز دوره های تحصیلات تکمیلی دو آزمایشگاه تخصصی در بخشهای تغذیه طیور و نشخوارکنندگان تاسیس نمود که در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید.