گروه علوم باغبانی

گروه مهندسی علوم باغبانی از اولین گروه‌های آموزشی فعال دانشکده کشاورزی است که با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. همچنین در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی با گرایش باغبانی از سال ۱۳۷۷ فعالیت داشته و با فارغ التحصیل نمودن ۱۶ دوره دانشجو در مقطع کاردانی تولیدات گیاهی و ۱۰ دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی با گرایش علوم باغبانی، امکانات و تجربیات فراوانی را بدست آورده است. با توجه به سیاست‌های کلی دانشگاه لرستان در خصوص حذف دوره‌های کاردانی و ارتقای سطح مقاطع آموزشی، این گروه آموزشی دوره‌های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته را حذف نموده و رشته کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی باغبانی را جایگزین نموده است.

در سطح تحصیلات تکمیلی نیز در دو رشته گرایش مهندسی تولیدات گیاهی-اصلاح گیاهان باغبانی و علوم باغبانی-گیاهان زینتی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته علوم باغبانی-گیاهان زینتی در مقطع دکتری دانشجو جذب نموده است. درحال حاضر با توجه به بازنگری رشته‌ها درسال ۹۶ در رشته‌های زیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل می باشند .

مقطع ارشد: ۱- تولید محصولات گلخانه ای 2- گیاهان زینتی 3- گیاهان دارویی

مقطع دکترا: فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

گزارش تصویری