Ar En


 

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اولین گروه تشکیل شده از رشته­ ی کشاورزی در دانشگاه لرستان می باشد که در سال 1368 در آغاز با نام گروه تولیدات گیاهی با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی شروع به کار نمود و اکنون بعنوان مهمترین گروه دانشکده کشاورزی با بیشترین عضو هیأت علمی (11 نفر با گرایش­های تخصصی مختلف شامل 2 نفر استاد، 3 نفر دانشيار، 5 نفر استاديار و 1 نفر مربی) مشغول به فعالیت می باشد. در حال حاضر گروه در یک رشته  کارشناسی با عنوان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، 4 رشته­ ی کارشناسی ارشد( اگروتکنولوژی با دو گرایش اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی، ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی ) و 4 رشته­ ی دکتری (بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و به نژادی گیاهی و اگروتکنولوژی با دو گرایش اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی) مشغول فعالیت می باشد و بصورت روزانه، شبانه و پردیس خودگردان دانشجو می پذیرد.