Ar En

 گروه منابع طبيعي دانشگاه لرستان در سال 1377 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي رشته جنگلداري در (زیر مجموعه) گروه توليدات گياهي شروع به کار کرد و از سال 1379 گروه منابع طبيعي به عنوان يک گروه مستقل در دانشکده کشاورزي فعال شد. از سال 1390 و با تفکیک گروه مرتع وآبخیزداری از این مجموعه، گروه منابع طبیعی با عنوان گروه جنگلداری به فعالیت خود ادامه داد.

 

مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه از سال 1387، با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جنگلداری شروع گردید و در سال 1391 موفق به پذیرش اولین دانشجویان مقطع دکتری در گرایش جنگلداری گردید.از سال 1392 و  با افزایش کادر هیات علمی گروه ، پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جنگل­شناسی نیز آغاز گردید.

 

در حال حاضر، این گروه دارای چهار هیات علمی تخصصی در گرایش جنگلداری و چهار هیات علمی تخصصی در گرایش جنگلشناسی و اکولوژی جنگل می باشد.