06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های خانه فرهنگ


اردوی سیاحتی و تفریحی به مقصد همدان
خانه فرهنگ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان قصد دارد اردوی سیاحتی و زیارتی را در ترم آینده به مقصد همدان برگزار نمایید.
 ٢١:٣٦ - 1397/09/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات