06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های گروه


لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم 1400-1399 - شیلات
لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم 1400-1399 - شیلات
 ١٦:٢٦ - 1399/11/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم 1400-1399 - محیط زیست
لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم 1400-1399 - محیط زیست
 ١٦:٢٠ - 1399/11/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شماره های تلفن مدیرگروه و کارشناس گروه مهندسی محیط زیست و شیلات
شماره های تلفن مدیرگروه و کارشناس گروه مهندسی محیط زیست و شیلات
 ١٦:١٨ - 1399/11/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شماره های تلفن واحدآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
شماره های تلفن واحدآموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
 ١٦:١٦ - 1399/11/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شماره تلفن اداره آموزش دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
شماره تلفن اداره آموزش دانشكده کشاورزی و منابع طبیعی
 ٢٣:٣٨ - 1399/08/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

اطلاعيه ويژه دانشجويان جديدالورود دانشگاه لرستان:
اطلاعيه ويژه دانشجويان جديدالورود دانشگاه لرستان:
 ٢٣:٠١ - 1399/08/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

چارت و سرفصل ورودی های رشته شیلات
چارت و سرفصل ورودی های رشته شیلات
 ٠٨:١١ - 1399/06/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامه امتحانی نیمسال 1400-1399
برنامه امتحانی نیمسال 1400-1399
 ١٨:٥٦ - 1399/06/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات