06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های گروه


چارت و سرفصل ورودی های رشته شیلات
چارت و سرفصل ورودی های رشته شیلات
 ٠٨:١١ - 1399/06/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامه امتحانی نیمسال 1400-1399
برنامه امتحانی نیمسال 1400-1399
 ١٨:٥٦ - 1399/06/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول 1400-1399 - شیلات
لیست دروس ارائه شده نیمسال اول 1400-1399 به تفکیک ورودی -شیلات
 ١٧:٣٩ - 1399/06/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول 1400-1399 - محیط زیست
لیست دروس ارائه شده نیمسال اول 1400-1399 به تفکیک ورودی -محیط زیست
 ١٦:٣٠ - 1399/06/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تقویم آموزشی نیمسال 1400-1399
تقویم آموزشی نیمسال 1400-1399
 ٢١:٣٧ - 1399/06/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات