06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1399/1400
تقویم آموزشی نیمسال اول 1399/1400
تقویم آموزشی نیمسال اول 1399/1400
 ١١:٥٣ - 1399/04/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده در تابستان 99 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دروس ارائه شده در تابستان 99 دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دانشگاه صنعتی کرمانشاه مجری ترم تابستان 98 می باشد.
 ٠٩:٤١ - 1399/04/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ضرورت ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی
ضرورت ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی
دانشجویانی که در نیمسال دوم 98 واحد کارآموزی را انتخاب نموده اند بایستی در سامانه ملی کارآموزی ثبت نام نمایند.
 ١٠:٠٦ - 1399/04/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
گزارش برنامه امتحانی(کارت ورود به جلسه)
گزارش برنامه امتحانی(کارت ورود به جلسه)
گزارش برنامه امتحانی(کارت ورود به جلسه)
 ٠٩:٣٥ - 1399/04/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پیگیری درخواستهای سیستم گلستان
پیگیری درخواستهای سیستم گلستان
پیگیری درخواستهای سیستم گلستان
 ٠٩:٢٨ - 1399/04/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پذیرش ترم تابستانه دانشگاه شهید بهشتی
پذیرش ترم تابستانه دانشگاه شهید بهشتی
پذیرش ترم تابستانه دانشگاه شهید بهشتی
 ٠٩:٣٧ - 1399/04/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روند درخواست معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی
روند درخواست معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی از طریق سیستم گلستان
روند درخواست معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی از طریق سیستم گلستان.از این تاریخ به بعد درخواست دستی امکان پذیر نمی باشد.
 ٠٨:٣٥ - 1399/02/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
میهمانی و انتقال نیمسال اول 99
میهمانی و انتقال نیمسال اول 99
زمانبندی میهمانی و انتقال نیمسال اول 99
 ١٠:٢٦ - 1399/02/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات