06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های آموزشی

روند درخواست معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی
روند درخواست معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی از طریق سیستم گلستان
روند درخواست معرفی به استاد برای دانشجویان کارشناسی از طریق سیستم گلستان.از این تاریخ به بعد درخواست دستی امکان پذیر نمی باشد.
 ٠٨:٣٥ - 1399/02/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
میهمانی و انتقال نیمسال اول 99
میهمانی و انتقال نیمسال اول 99
زمانبندی میهمانی و انتقال نیمسال اول 99
 ١٠:٢٦ - 1399/02/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
راهنمای شرکت در کلاس های مجازی (الکترونیکی) دانشگاه لرستان برای مشاهده راهنمای شرکت در کلاس های مجازی (الکترونیکی) دانشگاه لرستان بر روی فایل پیوست کلیک کنید:
راهنمای شرکت در کلاس های مجازی (الکترونیکی) دانشگاه لرستان برای مشاهده راهنمای شرکت در کلاس های مجازی (الکترونیکی) دانشگاه لرستان بر روی فایل پیوست کلیک کنید:
راهنمای شرکت در کلاس های مجازی (الکترونیکی) دانشگاه لرستان برای مشاهده راهنمای شرکت در کلاس های مجازی (الکترونیکی) دانشگاه لرستان بر روی فایل پیوست کلیک کنید:
 ١٣:١٨ - 1399/01/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
راهنمای شرکت در کلاس های مجازی دانشگاه لرستان (فایل پیوست ویژه دانشجویان) لطفاً بر روی فایل پیوست کلیک کنید (ویژه دانشجویان):
راهنمای شرکت در کلاس های مجازی دانشگاه لرستان (فایل پیوست ویژه دانشجویان) لطفاً بر روی فایل پیوست کلیک کنید (ویژه دانشجویان):
راهنمای شرکت در کلاس های مجازی دانشگاه لرستان (فایل پیوست ویژه دانشجویان)
 ١٣:١١ - 1399/01/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ساعات برگزاری کلاسهای درس
ساعات برگزاری کلاسهای درس
ساعات برگزاری کلاسهای درس
 ٠٩:١١ - 1398/11/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مراحل درخواستهای آموزشی و....دانشجویان
مراحل درخواستهای آموزشی و....دانشجویان
مراحل درخواستهای آموزشی و....دانشجویان
 ٢٣:٥٧ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روند درخواست کارآموزی
روند درخواست کارآموزی
روند درخواست کارآموزی
 ٢٣:٥٦ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روند درخواست حذف اضطراری مقطع تحصیلات تکمیلی
روند درخواست حذف اضطراری مقطع تحصیلات تکمیلی
روند درخواست حذف اضطراری مقطع تحصیلات تکمیلی
 ٢٣:٥٥ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات