06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های آموزشی

ساعات برگزاری کلاسهای درس
ساعات برگزاری کلاسهای درس
ساعات برگزاری کلاسهای درس
 ٠٩:١١ - 1398/11/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مراحل درخواستهای آموزشی و....دانشجویان
مراحل درخواستهای آموزشی و....دانشجویان
مراحل درخواستهای آموزشی و....دانشجویان
 ٢٣:٥٧ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روند درخواست کارآموزی
روند درخواست کارآموزی
روند درخواست کارآموزی
 ٢٣:٥٦ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روند درخواست حذف اضطراری مقطع تحصیلات تکمیلی
روند درخواست حذف اضطراری مقطع تحصیلات تکمیلی
روند درخواست حذف اضطراری مقطع تحصیلات تکمیلی
 ٢٣:٥٥ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روند درخواست حذف اضطراری مقطع کارشناسی
روند درخواست حذف اضطراری مقطع کارشناسی
روند درخواست حذف اضطراری مقطع کارشناسی
 ٢٣:٥٣ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
درخواست طرح مشکلات آموزشی از طریق پیشخوان خدمت
درخواست طرح مشکلات آموزشی از طریق پیشخوان خدمت
درخواست طرح مشکلات آموزشی از طریق پیشخوان خدمت
 ٢٢:٤٠ - 1398/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کلاسهای درس مهندس باجلان شنبه و یکشنبه 13 و 14 مهر برگزار نمی شوند.
کلاسهای درس مهندس باجلان شنبه و یکشنبه 13 و 14 مهر برگزار نمی شوند.
کلاسهای درس مهندس باجلان شنبه و یکشنبه 13 و 14 مهر برگزار نمی شوند.
 ٠٨:٤٥ - 1398/07/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تبریک سال تحصیلی جدید
تبریک سال تحصیلی جدید
تبریک سال تحصیلی جدید
 ٠٨:٣١ - 1398/07/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات