06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
.
 ١٣:٣٧ - 1397/11/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم هانیه سپهوند
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم هانیه سپهوند
.
 ١٠:١٣ - 1397/11/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد (بعد از اخذ واحد پایان نامه )
قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد
.
 ١١:٢٨ - 1397/11/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری و ارشد
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری و ارشد
.
 ١٠:١٠ - 1397/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/98
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/98
.
 ٠٨:٢٧ - 1397/10/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جهت اخذ کارورزی کارشناسی - پایان نامه ارشد - رساله دکتری
جهت اخذ کارورزی کارشناسی - پایان نامه ارشد - رساله دکتری
.
 ١١:١٢ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی 97
برنامه کلاسی نیمسال دوم 97
برنامه امتحانی نیمسال دوم 97
 ١١:٠٨ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 ٠٩:٠٦ - 1396/09/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات