06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

 ١٠:١٦ - 1398/09/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگی
برنامه هفتگی
برنامه هفتگی
 ١٠:١٦ - 1398/07/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اسامی دانشجویان مقطع دکتری
اسامی دانشجویان مقطع دکتری
-
 ١٠:٥٠ - 1398/07/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
نگارش_پایان_نامه
نگارش_پایان_نامه
-
 ١٠:٥٢ - 1398/06/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اصالت و مالکیت پایان نامه/ رساله
اصالت و مالکیت پایان نامه/ رساله
-
 ١٠:٤٨ - 1398/06/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
صورت جلسه دفاع دکتری
صورت جلسه دفاع دکتری
.
 ١٠:٤٦ - 1398/06/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
صورت جلسه دفاع انگلیسی
صورت جلسه دفاع انگلیسی
.
 ١٠:٤٤ - 1398/06/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فرم تاییدیه استاد راهنما
فرم تاییدیه استاد راهنما
.
 ١٠:٣٨ - 1398/06/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات