06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های گروه

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 ٠٩:٢٢ - 1399/07/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده نیمسال اول 99
دروس ارائه شده نیمسال اول 99
دروس ارائه شده نیمسال اول 99
 ١٠:٥٢ - 1399/05/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویانی که کارورزی 1 و 2 را در نیمسال جاری اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی که کارورزی 1 و 2 را در نیمسال جاری اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی که کارورزی 1 و 2 را در نیمسال جاری اخذ نموده اند
 ١٢:٣٤ - 1399/03/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 ثبت نام نکرده اند و نهایتا تا سه شنبه 29 بهمن 98 جهت انتخاب واحد به اموزش دانشکده مراجعه فرمایند
لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 ثبت نام نکرده اند و نهایتا تا سه شنبه 29 بهمن 98 جهت انتخاب واحد به اموزش دانشکده مراجعه فرمایند
لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 ثبت نام نکرده اند و نهایتا تا سه شنبه 29 بهمن 98 جهت انتخاب واحد به اموزش دانشکده مراجعه فرمایند
 ٠٩:٠٧ - 1398/11/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویانی مقطع ارشد که درس سمینار را اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی مقطع ارشد که درس سمینار را اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویانی مقطع ارشد که درس سمینار را اخذ نموده اند
 ١٠:٥٩ - 1398/11/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
خانم رویا رضایی صفت به شماره دانشجویی 9711317024 لطفا به دفتر گروه مراجعه فرمایید .
خانم رویا رضایی صفت به شماره دانشجویی 9711317024 لطفا به دفتر گروه مراجعه فرمایید .
خانم رویا رضایی صفت به شماره دانشجویی 9711317024 لطفا به دفتر گروه مراجعه فرمایید .
 ٠٨:١٠ - 1398/11/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگي اساتید گروه در نيمسال دوم سالتحصيلي ۹۹-۹۸
برنامه هفتگي اساتید گروه در نيمسال دوم سالتحصيلي ۹۹-۹۸
برنامه هفتگي اساتید گروه در نيمسال دوم سالتحصيلي ۹۹-۹۸
 ١٢:٣١ - 1398/11/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی 98
دروس ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی 98
دروس ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی 98
 ١١:٠٤ - 1398/11/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات