06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

مشکلات انتخاب واحد
مشکلات انتخاب واحد
مشکلات انتخاب واحد
 ١٠:٤٥ - 1397/11/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ورودی های 93
فارغ التحصیل شدن
جهت فارغ التحصیل شدن
 ١٢:٥٤ - 1397/06/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دفاع از پایان نامه
مهلت دفاع از پایان نامه
 ١٢:٢٩ - 1394/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات