06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های گروه

برنامه کلاسی و امتحانی دانشجویان ورودی 99 کلیه مقاطع گروه علوم باغبانی
برنامه کلاسی و امتحانی دانشجویان ورودی 99 کلیه مقاطع گروه علوم باغبانی
برنامه کلاسی و امتحانی دانشجویان ورودی 99 کلیه مقاطع گروه علوم باغبانی
 ٠٩:١٢ - 1399/07/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
زمان مصاحبه مجازی داوطلبان دکتری 99 رشته باغبانی
زمان مصاحبه مجازی داوطلبان دکتری 99 رشته باغبانی
زمان و ساعت مصاحبه داوطلبان دکتری 99 رشته باغبانی
 ٠٨:٤٧ - 1399/07/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شرایط اخذ دروس معرفی به استاد در تابستان 983 و نیمسال اول 1400-1399
شرایط اخذ دروس معرفی به استاد در تابستان 983 و نیمسال اول 1400-1399
شرایط اخذ دروس معرفی به استاد در تابستان 983 و نیمسال اول 1400-1399
 ٠٨:٥٢ - 1399/05/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
لیست دروس کارشناسی ورودی 99-1400 به تفکیک ورودی
لیست دروس کارشناسی ورودی 99-1400 به تفکیک ورودی
لیست دروس کارشناسی ورودی 99-1400 به تفکیک ورودی
 ٠٨:١٠ - 1399/05/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
لیست دروس کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 99-1400 به تفکیک ورودی
لیست دروس کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 99-1400 به تفکیک ورودی
لیست دروس کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 99-1400 به تفکیک ورودی
 ١٠:٤١ - 1399/05/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعطیلی کلیه کلاس های دانشگاه لرستان تا تاریخ1398/12/07
تعطیلی کلیه کلاس های دانشگاه لرستان تا تاریخ1398/12/07
تعطیلی کلیه کلاس های دانشگاه لرستان تا تاریخ1398/12/07
 ١٠:٤٨ - 1398/12/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مراحل ثبت درخواست طرح مشکل در گلستان
مراحل ثبت درخواست طرح مشکل در گلستان
مراحل ثبت درخواست طرح مشکل در گلستان
 ١١:٥٤ - 1398/11/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مراحل ثبت گزارش پیشرفت کار رساله دانشجویان دکتری
مراحل ثبت گزارش پیشرفت کار رساله دانشجویان دکتری
مراحل ثبت گزارش پیشرفت کار رساله دانشجویان دکتری
 ٠٩:٢١ - 1398/11/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات