06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

دفاع از رساله دکتری خانم مریم میر دریکوندی
دفاع از رساله دکتری خانم مریم میر دریکوندی
دفاع از رساله دکتری خانم مریم میر دریکوندی
 ١٤:٠٠ - 1398/10/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
لیست اساتید راهنما و مشاور دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) ورودی سال 98
لیست اساتید راهنما و مشاور دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) ورودی سال 98
لیست اساتید راهنما و مشاور دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) ورودی سال 98
 ١٤:٠٦ - 1398/10/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
عدم برگزاری کلاس
عدم برگزاری کلاس
عدم برگزاری کلاس
 ١٣:٤٣ - 1398/10/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
عدم برگزاری کلاس
عدم برگزاری کلاس
عدم برگزاری کلاس
 ١٣:٤٣ - 1398/10/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده گروه برای نیم سال دوم 2-98
دروس ارائه شده گروه برای نیم سال دوم 2-98
دروس ارائه شده گروه برای نیم سال دوم 2-98
 ١٣:٢٩ - 1398/09/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد و دکتری 1398
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد و دکتری 1398
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد و دکتری 1398
 ٢١:٠٢ - 1398/08/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
عدم برگزاری کلاس دکتر خالداری
عدم برگزاری کلاس دکتر خالداری
عدم برگزاری کلاس دکتر خالداری
 ٢٣:٣٠ - 1398/08/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 99-98
برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 99-98
برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 99-98
 ١١:٥٢ - 1398/07/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات