06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

کارآموزی
کارآموزی
کارآموزی
 ١١:١١ - 1398/02/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ثبت فعالیت پژوهشی درس سمینار دانشجویان ارشد و دکتری
ثبت فعالیت پژوهشی درس سمینار دانشجویان ارشد و دکتری
ثبت فعالیت پژوهشی درس سمینار دانشجویان ارشد و دکتری
 ١٠:٤١ - 1398/02/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون
پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون
پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون
 ١١:٥١ - 1398/02/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
عدم برگزاری کلاس درس فیزیولوژی
عدم برگزاری کلاس درس فیزیولوژی
عدم برگزاری کلاس درس فیزیولوژی
 ١٠:٣٠ - 1398/02/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فرم درخواست مشکل ارشد و دکتری
فرم درخواست مشکل ارشد و دکتری
فرم درخواست مشکل ارشد و دکتری
 ٠٨:١١ - 1397/12/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعیین استاد راهنما
تعیین استاد راهنما
تعیین استاد راهنما
 ٠٨:٠٥ - 1397/12/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
گزارش پیشرفت کار
گزارش پیشرفت کار
گزارش پیشرفت کار
 ١٣:٢١ - 1397/12/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دفاع از رساله دکتری آقای خدابخشی
دفاع از رساله دکتری آقای خدابخشی
دفاع از رساله دکتری آقای خدابخشی
 ١٣:١٩ - 1397/12/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات