06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

عدم برگزاری کلاس درس فیزیولوژی
عدم برگزاری کلاس درس فیزیولوژی
عدم برگزاری کلاس درس فیزیولوژی
 ١٠:٣٠ - 1398/02/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فرم درخواست مشکل ارشد و دکتری
فرم درخواست مشکل ارشد و دکتری
فرم درخواست مشکل ارشد و دکتری
 ٠٨:١١ - 1397/12/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعیین استاد راهنما
تعیین استاد راهنما
تعیین استاد راهنما
 ٠٨:٠٥ - 1397/12/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
گزارش پیشرفت کار
گزارش پیشرفت کار
گزارش پیشرفت کار
 ١٣:٢١ - 1397/12/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دفاع از رساله دکتری آقای خدابخشی
دفاع از رساله دکتری آقای خدابخشی
دفاع از رساله دکتری آقای خدابخشی
 ١٣:١٩ - 1397/12/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برگزاری کلاس درس میکروبیولوژی
برگزاری کلاس درس میکروبیولوژی
برگزاری کلاس درس میکروبیولوژی
 ١٤:٠٠ - 1397/11/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم اشرف کرمعلی
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم اشرف کرمعلی
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم اشرف کرمعلی
 ٠٩:١٩ - 1397/11/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بهروز خالقی پور
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بهروز خالقی پور
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بهروز خالقی پور
 ٠٩:١٧ - 1397/11/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات