06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های گروه

آخرین برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 1400-99 گروه علوم دامی
آخرین برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 1400-99 گروه علوم دامی
آخرین برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 1400-99 گروه علوم دامی
 ٠٩:٤٨ - 1399/07/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تاریخ و ساعت مصاحبه آزمون دکتری سال 99
تاریخ و ساعت مصاحبه آزمون دکتری سال 99
تاریخ و ساعت مصاحبه آزمون دکتری سال 99
 ١٢:٠٣ - 1399/07/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 99-1400
برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 99-1400
برنامه کلاسی و امتحانی نیم سال اول 99-1400
 ١٠:٠٣ - 1399/06/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
لیست دروس ارائه شده نیم سال اول 1400-99
لیست دروس ارائه شده نیم سال اول 1400-99
لیست دروس ارائه شده نیم سال اول 1400-99
 ٠٨:٣٠ - 1399/05/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
درس کارآموزی
درس کارآموزی
درس کارآموزی
 ١١:١٣ - 1399/04/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه امتحانی نیم سال دوم 99-98
برنامه امتحانی نیم سال دوم 99-98
برنامه امتحانی نیم سال دوم 99-98
 ١١:٠٧ - 1399/04/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دستورالعمل برگزاري غيرحضوري امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
دستورالعمل برگزاري غيرحضوري امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
دستورالعمل برگزاري غيرحضوري امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
 ٠٨:٥٦ - 1399/03/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دفاع از رساله دکتری آقای محسن امیدی
دفاع از رساله دکتری آقای محسن امیدی
دفاع از رساله دکتری آقای محسن امیدی
 ١١:٠١ - 1398/11/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات