06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

برگزاری کلاس درس میکروبیولوژی
برگزاری کلاس درس میکروبیولوژی
برگزاری کلاس درس میکروبیولوژی
 ١٤:٠٠ - 1397/11/27 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم اشرف کرمعلی
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم اشرف کرمعلی
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم اشرف کرمعلی
 ٠٩:١٩ - 1397/11/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بهروز خالقی پور
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بهروز خالقی پور
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بهروز خالقی پور
 ٠٩:١٧ - 1397/11/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اتخاب واحد دانشجویان ارشد و دکتری
اتخاب واحد دانشجویان ارشد و دکتری
اتخاب واحد دانشجویان ارشد و دکتری
 ٠٩:٥٤ - 1397/11/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
انتخاب واحد درس کارآموزی
انتخاب واحد درس کارآموزی
انتخاب واحد درس کارآموزی
 ٠٩:٠٣ - 1397/11/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دفاع از پایان نامه آقای مظاهر خسروی
دفاع از پایان نامه آقای مظاهر خسروی
دفاع از پایان نامه آقای مظاهر خسروی
 ٠٨:١٧ - 1397/10/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دستورالعمل برگزاری امتحانات 1-97
دستورالعمل برگزاری امتحانات 1-97
دستورالعمل برگزاری امتحانات 1-97
 ١٣:٥١ - 1397/10/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهندس حمیدرضا صحرایی
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهندس حمیدرضا صحرایی
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهندس حمیدرضا صحرایی
 ١١:٢٣ - 1397/10/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات