06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی 1393
اتمام سنوات مجاز تحصیلی
اتمام سنوات مجاز تحصیلی
 ١٦:٢٢ - 1398/12/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان دوره دکتری
راهنمای درخواست" ثبت و تأیید گزارش عملکرد فعالیتهای آموزشی پژوهشی"
راهنمای درخواست" ثبت و تأیید گزارش عملکرد فعالیتهای آموزشی پژوهشی"
 ١٤:٠١ - 1398/11/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعيه ويژه دانشجويان دكتري تخصصي
اطلاعيه ويژه دانشجويان دكتري تخصصي
اطلاعيه ويژه دانشجويان دكتري تخصصي در رابطه با انتخاب واحد و ارسال گزارش پیشرفت تحصیلی
 ٢٢:٢١ - 1398/11/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-1398 دانشگاه لرستان+ انتخاب واحد و ترميم
تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-1398 دانشگاه لرستان+ انتخاب واحد و ترميم
تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-1398 دانشگاه لرستان+ انتخاب واحد و ترميم
 ١٣:٢٢ - 1398/11/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-1398 دانشگاه لرستان+ انتخاب واحد و ترميم
تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-1398 دانشگاه لرستان+ انتخاب واحد و ترميم
تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-1398 دانشگاه لرستان+ انتخاب واحد و ترميم
 ١٣:٢٢ - 1398/11/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کاربرگ ارزشيابي و گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دکتری
کاربرگ ارزشيابي و گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دکتری
کاربرگ ارزشيابي و گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دکتری
 ٠١:٢٦ - 1398/11/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فراخوان شرکت دانشجویان دختر در طرح ملی کمند
فراخوان شرکت دانشجویان دختر در طرح ملی کمند
https://www.lu.ac.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/6629/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%AF
 ٠١:٤٧ - 1398/10/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98/99
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98/99
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98/99
 ٢٢:١٤ - 1398/10/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات