06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

 ١١:٠٤ - 1398/02/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:١٦ - 1397/11/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97 آندسته از دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 91 لغایت 95 که تا کنون پایان نامه خود را انتخاب ننموده اند. می بایست در نیمسال دوم 98-97 پایان نامه خود را با کد 1319722 انتخاب نمایند.
 ١٤:٤٢ - 1397/11/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

قابل توجه دانشجویان دکتری در نیمسال دوم 98-97
دانشجویان دکتری ورودی 91 لغایت 96 در صورتی که تاکنون درس سمینار را انتخاب ننموده اند. می بایست درس سمینار یک واحدی با کد 9011804 را انتخاب نمایند.
 ١٤:٣٧ - 1397/11/11 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:١٢ - 1397/11/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٤:٠٢ - 1397/11/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٩:١٥ - 1397/11/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٠:٠٧ - 1397/10/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات