06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨

امروز

گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

دکتری  علوم ومهندسی آبخیزداری


تعریف 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری

تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری یکی از رشته  های تخصصی علوم منابع طبیعی  است که مجموعه ای از دانشهای مربوط به این رشته را در بر می گیرد. در این دوره پذیرفته شدگان به مطالعه و شناسایی عمیقتر مسائل آبی کشور ، استعداد اراضی ، وضعیت اکوسیستم های گیاهی و مسائل اقتصادی – اجتماعی حوزه های آبخیز و مدیریت آنها، خواهند پرداخت. لذا هدف ایجاد این دوره ، تربیت متخصصینی است که با کسب دانشهای لازم در زمینه های مذکور بتواند به تحقیق ، برنامه ریزی ، هدایت و مدیریت امور اجرایی در مسائل مبتلا پرداخته و به امر تدریس نیز در صورت لزوم مشسغول گردند.
مهمترین وظایف آبخیزداری شامل است بر
:

۱-مطالعه جامع و برنامه ریزی و تعیین خط مشی کلان، تهیه طرح و اجرای برنامه‌ها و حفاظت خاک و نظارت بر آنها ۲-تهیه و تدوین روشها، استانداردها، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی ۳-ایجاد و توسعه ایستگاههای اندازه گیری در حوزه‌های آبخیز ۴-تعیین اولویتهای طرحهای تحقیقاتی و برنامه‌های آموزشی ۵-ارایه برنامه‌های ترویجی و اشاعه فرهنگ آبخیزداری در بین آبخیز نشینان ۶-هماهنگی سیاستها و اقدامات مرتبط با آبخیزداری ۷-توسعه ارتباطات بین المللی به منظور هماهنگی و ایجاد کار مشترک

طول دوره و شکل نظام آموزشی

بر اساس آیین نامه آموزشی و مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره بطور متوسط دو سال می باشد ولی در صورت لزوم با نظر شورای گروه دانشجویان مجازند که حداکثر ظرف سه سال آنرا به اتمام برسانند . شکل نظام آموزشی  نیمسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال به مدت 16 هفته می باشد.

تعداد واحد های درسی
تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری 32 واحد  به ترتیب زیر می باشد.
 دروس الزامی              18 واحد
دروس انتخابی              7 تا 8 واحد
پایان نامه                     6  واحد
سمینار                        1  واحد

***********************************************************************************************

معرفی رشته کارشناسی مهندسی  مرتع و آبخیزداری

تعریف وهدف

در گرایش مرتع و آبخیزداری دانشجویان می‌آموزند كه با توجه به امكانات آبی، خاكی، اقلیمی، زمین‌شناسی و پوشش گیاهی چگونه می‌توان از عرصه منابع طبیعی، به ویژه از مراتع موجود، بیشترین بهره را برد برای مثال با توجه به پوشش گیاهی یك منطقه، چه مقدار می‌توان دام وارد منطقه كرد و چه مقدار عرصه كشاورزی داشت؟ همچنین به یاری مدیریت آبخیزداری می‌توان از مسائلی مثل سیلاب و خشكسالی كه ضررهای هنگفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد،‌ جلوگیری كرد. به عبارت دیگر، كارشناس این رشته با تقویت پوشش گیاهی، اصلاح آبراهه‌ها و بانكت‌زدن (ایجاد خطوط افقی بر روی دامنه كوه‌ها و تپه‌ها و كاشت نهال) می‌تواند از فرسایش خاك و ایجاد سیلاب جلوگیری كند.اهمیت این مسأله زمانی آشكار می‌شود كه بدانیم كشور ما به دلیل پیشروی شن‌های روان به مناطق مركزی و شرقی كشور، در معرض بیابان‌زایی قرار دارد. همچنین فرسایش خاك، موجب پرشدن مخازن سدها و آسیب‌رسانی جدی به این منابع ارزشمند می‌گردد. به همین دلیل، لازم است به یاری متخصصان مرتع‌ و آبخیزداری، از فرسایش آب و خاك جلوگیری كرد و در جهت اصلاح و توسعه مراتع قدم برداشت.

 حوزه آبخيز (Watershed) به محدوده‌اي طبيعي كه داراي يك زهكش اصلي باشد و در مواقع بارندگي آب تمام آبراهه‌ها به درون اين زهكش (رودخانه يا مسيل) وارد شده و در نهايت از نقطه مشخصي تحت عنوان خروجي حوزه تخليه مي‌گردد، اطلاق مي‌گردد.

موقعیت شغلی در ایران :

شرط اول حیات اقتصادی ـ سیاسی هر كشور، ‌استقلال و وجود نیروی انسانی متعهد، متفكر و كاردان است. زیرا نیروی انسانی لایق و كاردان می‌تواند با استفاده از قدرت تصمیم‌گیری و استقلال و برنامه‌ریزی خوب دولت، از عامل دوم؛ یعنی منابع سرشار خدادادی از قبیل آب، خاك، جنگل، مرتع برای بهبود زندگی و رفاه مردم و جامعه بهره‌برداری كند. به عبارت دیگر تعادل این دو عامل، شرط مطلوب و اساسی بهره‌وری بهینه و تداوم حیات یك جامعه است.كارشناسان منابع طبیعی نقش مهمی در ایجاد تعادل بین این دو عامل دارند. زیرا از یك سو، عامل مهمی در حفظ و گسترش منابع طبیعی هستند و از سوی دیگر، نحوه استفاده و بهره‌برداری بهینه از این منابع را می‌دانند.برای مثال، فارغ‌التحصیلان گرایش مرتع و آبخیزداری می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های صحیح و نظارت بر حسن اجرای آنها و آموزش به منظور اصلاح و توسعه مراتع، جلوگیری از فرسایش آب و خاك و پر شدن مخازن سدها و تثبیت شن‌های روان، نقش بسیار مهمی در حفظ و گسترش منابع طبیعی از قبیل مرتع، آب و خاك داشته باشند.در كل فارغ‌التحصیل توانمند این رشته، فرصت‌های شغلی مناسبی در شركت‌های دولتی، خصوصی و نیمه‌خصوصی مرتبط با وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی، مؤسسه تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات خاك و حفاظت آبخیزداری، سازمان جنگل‌ها و شركت‌های مشاوره منابع طبیعی دارد.

تعداد واحد های درسی

تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی پیوسته مرتع و آبخیزداری136 واحد به ترتیب زیر می باشد.

دروس عمومی                                                20  واحد

دروس علوم پایه                                               28  واحد

دروس اصلی                                                   33  واحد

دروس تخصصی                                               45  واحد

دروس انتخابی                                                 10  واحد

 

   دانلود : صورتجلسه_6-12-91.pdf           حجم فایل 122 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات