06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

کارشناسان گروه

alizadeh

محمد جواد خسروی شکیب

کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن مستقیم :33400012- 066

تلفن داخلی : 2017


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات