شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
  • پروژ ه های در دست احداث دانشکده کشاورزی
    1 . ساختمان آموزشی 26 کلاسه در سه طبقه 2 . ساختمان آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 3 . گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز 4 . تجهیز دامداری دانشکده کشاورزی

  • احداث گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز

  • بهار دانشکده

  • طبیعت دانشکده

  • آزمایشگاه سم شناسی
    سم شناسی

 

 

 

  ایمیل تلفن دانشگاه محل تحصیل  رشته تحصیلی  

نام ونام

خانوادگی 
ردیف

Zahedik2000@yahoo.com 06633400012 تهران

 

 

اصلاح و بیو تکنولوژی سبزیها

 

 

بهمن زاهدی 

 

1
Rezaeinejad.h@lu.ac.ir 06633400012 واخنینگن هلند

 

فیزیولوژی گیاهان زینتی

 

 

 

عبدالحسین رضایی نژاد 

 

2

                                           

Ab.ehteshamnia@gmail.com 06633400012 بوعلی سینا همدان 

 

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح میو

 

عبداله احتشام نیا 

 

3
  sadeghmosavifard@gmail 06633400012 شهرکرد 

 

 

اصلاح نباتات گرای مولکولی

 

 

 

صادق موسوی فرد

 

4

 

 

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم