06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

 

گروه مهندسی گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی:


گروه مهندسی گیاهپزشکی با مجوز رشته گیاهپزشکی در سال 1375 در مقطع کارشناسی تاسیس گردید. در سال 1390 با اخذ مجوز در مقطع کارشناسی ارشد و در گرایش های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی و در سال 1391 در مقطع دکتری با دو گرایش حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی به فعالیت های آموزشی خود توسعه بخشید. این گروه در حال حاضر با تعداد 160نفر دانشجو در مقطع کارشناسی،52 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد  33 نفر در مقطع دکتری مشغول به فعالیت می باشد. 

  خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات