اخبار

نشست هیئت اندیشه‌ورز محیط‌زیست بنیاد نخبگان استان لرستان در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان برگزار شد

۱۴۰۳/۰۳/۲۸

با هدف هم‌افزایی برای کمک به رفع نظام مسائل محیط زیست استان لرستان، نشست هیئت اندیشه‌ورز محیط زیست بنیاد نخبگان استان لرستان، به مناسبت هفته ملی محیط زیست در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، در راستای اجرای طرح ملی گفت‌و‌گوی نخبگان و دانشگاهیان در حل مسائل پیش‌روی استان‌ها، نشست هیئت اندیشه‌ورز محیط زیست با تمرکز بر اولویت‌های مسائل محیط زیست استان با حضور رئیس بنیاد نخبگان لرستان (دکتر صادقی)، مدیر کل (سالاروند) و معاونین اداره کل محیط زیست لرستان، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان و اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان، متخصص در حوزه محیط زيست، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر نوشین بیرجندی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز محیط زیست بنیاد نخبگان استان، چشم‌انداز و اهداف کلی کوتاه مدت و بلند مدت این هیئت را تشریح کرد و در ادامه هر یک از اعضای حاضر در نشست، بر اساس تجربه و دغدغه‌هایشان، نکات کاربردی درباره فعالیت آتی هیئت، بیان کردند.

در پایان جهت بررسی بهتر و عمیق‌تر، اولویت‌های حل مسائل محیط زيست استان با اجماع نخبگانی و در نظر گرفتن اولویت‌های دستگاه اجرایی بهره بردار تعیین شد.

همچنین پایشی در ارتباط با اولویت‌های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان در موضوع تحقیق مدنظر هیئت نیز انجام شود.

اسامی اعضای حاضر در این نشست:

1_ دکتر مسعود صادقی، رئیس بنیاد ملی نخبگان لرستان.

2_ دکتر علی سالاروند، رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان.

3_ دکتر علی حقی‌زاده، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان.

4_ دکتر زهرا میرآزادی، رئیس مرکز تحقیقات بلوط دانشگاه لرستان.

5_ مهندس حسنوند، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان.

6_ مهندس ذولفقاری، رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان.

7_ دکتر محمد محیسنی، معاون دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان.

8_ دکتر مرتضی قبادی، مدیر خانه محیط زیست دانشگاه لرستان.

9_ دکتر مهدی سلیمانی‌مطلق، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه لرستان.

10_ دکتر نوشین بیرجندی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز نخبگانی محیط زیست استان لرستان.

گزارش تصویری

۱۴۰۳/۰۳/۲۸ - ۱۷:۱۵
۲۷۸ بازدید