اخبار

ایجاد سه گرایش جدید کارشناسی ارشد در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان

۱۴۰۳/۰۳/۲۳

سه گرایش تحصیلی به نام‌های 1_ آبخیزداری شهری، 2_ مدیریت جامع حوزه‌های آبخیزداری، 3_ حفاظت آب و خاک، به رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان افزوده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، براساس مجوز صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه لرستان می‌تواند از مهرماه سال جاری، در مقطع کارشناسی ارشد برای سه گرایش جدید مذکور، دانشجو پذیرش کند.

سه گرایش قدیمی کارشناسی ارشد نیز شامل: 1_ سیلاب و رودخانه (زیرمجموعه آبخیزداری)، 2_ مدیریت جنگل (زیرمجموعه مهندسی جنگل)، 3_ علوم زیستی (زیرمجموعه مهندسی جنگل) در دانشکده منابع طبیعی وجود دارد.

در این زمینه، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان در مقطع دکترا، دارای چهار گرایش تحصیلی است؛ شامل: 1_ علوم و مهندسی آبخیز؛ مدیریت حوزه‌های آبخیز، 2_ علوم و مهندسی آبخیز؛ گرایش حفاظت آب و خاک، 3_ علوم و مهندسی جنگلداری؛ مدیریت جنگل، 4_ علوم و مهندسی جنگلداری؛ علوم زیستی.

این نکته را هم باید گفت براساس اعلام دکتر علی حقی‌زاده، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان، اخذ مجوز کارشناسی ارشد در رشته‌های شیلات و مرتع‌داری با تأیید پیوست اشتغال، در ترم آتی، نهایی خواهد شد و دانشکده منابع طبیعی در آغاز ترم تحصیلی بهمن‌ماه سال جاری (نیم‌سال دوم تحصیلی)، می‌تواند در این رشته‌ها، دانشجو بپذیرد.

به گفته‌ی دکتر حقی‌زاده، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان، در حال حاضر، دارای 600 دانشجو و 25 عضو هیئت علمی در 4 گروه آموزشی است؛ شامل: 1_ مهندسی جنگلداری، 2_ مهندسی طبیعت (آبخیزداری)، 3_ مهندسی محیط‌زیست، 4_ مهندسی شیلات.

چکیده خبر به زبان‌های انگلیسی و عربی برای دانشجویان بین‌الملل:

Three academic trends named 1_ urban watershed management, 2_ comprehensive management of watershed areas, 3_ water and soil protection, were added to the master's degree courses of the Faculty of Natural Resources of Lorestan University.

According to Lorestan University's public relations report, based on the license issued by the Ministry of Science, Research and Technology, Lorestan University can accept students in the master's level for the three new trends from October of this year.

تم إضافة ثلاثة اتجاهات أكاديمية اسمها 1_ إدارة مستجمعات المياه الحضرية، 2_ الإدارة الشاملة لمناطق مستجمعات المياه، 3_ حماية المياه والتربة، إلى مقررات درجة الماجستير في كلية الموارد الطبيعية بجامعة لورستان.

وفقًا لتقرير العلاقات العامة لجامعة لورستان، بناءً على الترخيص الصادر من وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، يمكن لجامعة لورستان قبول الطلاب في مستوى الماجستير للاتجاهات الثلاثة الجديدة اعتبارًا من أكتوبر من هذا العام.


۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۹:۰۳
۲۲۱۲ بازدید