06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه


دروس مقطع کارشناسی ورودی نیمسال دوم96
دروس مقطع کارشناسی ارایه شده در نیمسال جاری برای ورودیهای نیمسال دوم96
 ١٠:٢٩ - 1397/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دروس مقطع کارشناسی ورودی 96
دروس مقطع کارشناسی ورودی مهر96 در ترم دوم 98-97
 ١٠:٢٥ - 1397/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دروس مقطع کارشناسی ورودی 97
دروس مقطع کارشناسی علوم ومهندسی محیط زیست ورودی مهر 97 در نیمسال دوم 98-97
 ١٠:٢٠ - 1397/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

وام دانشجویی
چگونگی دریافت وام دانشجویی
 ١٠:١٨ - 1397/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

اطلاعیه آموزش
انتخاب واحد ..حذف اضافه ..ترمیم و...
 ١٠:١١ - 1397/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تابلو
تابلو
تابلو
 ٠٨:٢٣ - 1397/07/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات