06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های آموزشی

کلاسهای درس مهندس باجلان شنبه و یکشنبه 13 و 14 مهر برگزار نمی شوند.
کلاسهای درس مهندس باجلان شنبه و یکشنبه 13 و 14 مهر برگزار نمی شوند.
کلاسهای درس مهندس باجلان شنبه و یکشنبه 13 و 14 مهر برگزار نمی شوند.
 ٠٨:٤٥ - 1398/07/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تبریک سال تحصیلی جدید
تبریک سال تحصیلی جدید
تبریک سال تحصیلی جدید
 ٠٨:٣١ - 1398/07/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی 1398
تقویم آموزشی 1398
تقویم آموزشی 1398
 ١٢:٢٣ - 1398/06/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
در خواست تمدید سنوات
در خواست تمدید سنوات
مراحل درخواست تمدید سنوات برای دانشجویان مقاطع مختلف
 ١٣:٤٣ - 1398/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تکمیل مشخصات دانشجویان در سیستم گلستان
تکمیل مشخصات دانشجویان در سیستم گلستان
تکمیل مشخصات دانشجویان در سیستم گلستان
 ١٣:٣٢ - 1398/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال اول 99/98
تقویم آموزشی نیمسال اول 99/98
تقویم آموزشی نیمسال اول 99/98
 ١١:٤٠ - 1398/02/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پرداخت بدهی مالی دانشجویان
پرداخت بدهی مالی دانشجویان
پرداخت بدهی مالی دانشجویان
 ١٣:٢٠ - 1398/02/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
زمانبندی درخواست میهمانی و انتقالی سال 98
زمانبندی درخواست میهمانی و انتقالی سال 98
زمانبندی درخواست میهمانی و انتقالی سال 98
 ١٢:٣٩ - 1398/02/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات