06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان
نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان
.
 ١٤:١١ - 1397/10/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/98
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/98
.
 ٠٨:٢٧ - 1397/10/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جهت اخذ کارورزی کارشناسی - پایان نامه ارشد - رساله دکتری
برای نیمسال دوم 98-97
.
 ١١:١٢ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی 97
برنامه کلاسی نیمسال دوم 97
برنامه امتحانی نیمسال دوم 97
 ١١:٠٨ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 ٠٩:٠٦ - 1396/09/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات