06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
.
 ٠٩:٤٧ - 1398/02/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
.
 ١٠:٠٥ - 1398/02/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شرکت فنی و مهندسی سپهر نقش آباد گران
شرکت فنی و مهندسی سپهر نقش آباد گران
.
 ١١:٣٩ - 1398/02/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
.
 ٠٩:٤٠ - 1397/12/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان
جهت انجام کاردانشجویی
.
 ١٣:٢٣ - 1397/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان دکتری
قابل توجه دانشجویان دکتری
.
 ١٣:٢٢ - 1397/12/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درس کارورزی را درنیمسال دوم 98-97 اخذ نموده اند .
قابل توجه دانشجویان کارشناسی
.
 ٠٩:٠٨ - 1397/11/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد (بعد از اخذ واحد پایان نامه )
قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد
.
 ١١:٢٨ - 1397/11/09 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات