06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

آقای علی زاده به شماره دانشجویی 9311000334 لطفا هرچه سریعتر به دفتر گروه مراجعه فرمائید
آقای علی زاده به شماره دانشجویی 9311000334 لطفا هرچه سریعتر به دفتر گروه مراجعه فرمائید
1
 ١٢:٠٦ - 1398/03/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
.
 ٠٩:٤٧ - 1398/02/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
.
 ١٠:٠٥ - 1398/02/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شرکت فنی و مهندسی سپهر نقش آباد گران
شرکت فنی و مهندسی سپهر نقش آباد گران
.
 ١١:٣٩ - 1398/02/02 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
برنامه عملیات کشاورزی (کارورزی و مهارت آموزی 1)
.
 ٠٩:٤٠ - 1397/12/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان
جهت انجام کاردانشجویی
.
 ١٣:٢٣ - 1397/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان دکتری
قابل توجه دانشجویان دکتری
.
 ١٣:٢٢ - 1397/12/12 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درس کارورزی را درنیمسال دوم 98-97 اخذ نموده اند .
قابل توجه دانشجویان کارشناسی
.
 ٠٩:٠٨ - 1397/11/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات