06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

واحدهای ارائه شده در نیمسال اول 98-97
واحدهای ارائه شده در نیمسال اول 98-97
واحدهای ارائه شده در نیمسال اول 98-97
 ١١:٤٤ - 1397/07/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
 ١٠:٢٢ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
 ١٠:١٧ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ایجاد ایمیل دانشگاهی
ایجاد ایمیل دانشگاهی
ایجاد ایمیل دانشگاهی
 ١٤:٠٢ - 1396/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
 ١١:١٠ - 1396/11/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تغییر عنوان گروه
تغییر عنوان گروه
تغییر عنوان گروه
 ١٤:٣٥ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون جامع
آزمون جامع
آزمون جامع
 ٠٨:٢٨ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مراحل تصویب
مراحل تصویب پروپوزال
مراحل تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه ارشد و دکتری
 ٠٩:٢٣ - 1396/09/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات