06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

دفاع از پایان نامه آقای مظاهر خسروی
دفاع از پایان نامه آقای مظاهر خسروی
دفاع از پایان نامه آقای مظاهر خسروی
 ٠٨:١٧ - 1397/10/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دستورالعمل برگزاری امتحانات 1-97
دستورالعمل برگزاری امتحانات 1-97
دستورالعمل برگزاری امتحانات 1-97
 ١٣:٥١ - 1397/10/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهندس حمیدرضا صحرایی
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهندس حمیدرضا صحرایی
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مهندس حمیدرضا صحرایی
 ١١:٢٣ - 1397/10/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تاریخ مصاحبه آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی 95
تاریخ مصاحبه آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی 95
تاریخ مصاحبه آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی 95
 ١١:٢٣ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
امتحان عملی درس جیره نویسی ****** (مهم)******
امتحان عملی درس جیره نویسی
امتحان عملی درس جیره نویسی
 ٠٩:٠٠ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
انتخاب واحد
انتخاب واحد
انتخاب واحد
 ١٣:٥٤ - 1397/10/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برگزاری جلسه ارائه درس سمینار
برگزاری جلسه ارائه درس سمینار
برگزاری جلسه ارائه درس سمینار
 ٠٨:٥٥ - 1397/10/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد و دکتری 1397
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد و دکتری 1397
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد و دکتری 1397
 ٠٨:٤١ - 1397/10/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات