06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98
 ١٢:٢٤ - 1397/10/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دفاع داشجویان دکتری
دفاع داشجویان دکتری
دفاع داشجویان دکتری مهندسی جنگلداری
 ١١:٤٧ - 1397/10/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پروپوزال دکتری
پروپوزال دکتری
پروپوزال دکتری
 ١٢:٤١ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
فرم های ضروری
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد
دانلود فرم پروپوزال کارشناسی ارشد
 ١٢:٣٨ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برخی قوانین ضروری دوره تحصیلات تکمیلی
برخی قوانین ضروری دوره تحصیلات تکمیلی
بندهای ضروری قوانین مربوط به دوره تحصیلات تکمیلی
 ١٠:٥٣ - 1397/10/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات