06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٦

امروز

گروه جنگلداری

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
به منظورآشنایی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی با اهداف این دوره ها، اصول اولیه تحقیق.....
 ١١:٤٩ - 1395/07/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

10 کارگاه آموزشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شد
دانشجویان در بدو ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی معمولاً آشنایی چندانی با اهداف این دوره ها،اصول اولیه تحقیق ونگارش متون علمی ندارند که این امر بازدهی را در دورههای تحصیلات تکمیلی تحت تاثیر قرار میدهد.
 ١٣:٤٤ - 1395/03/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهپزشکی
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهپزشکیدان
 ١٠:٤٤ - 1394/12/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعیین استاد راهنما
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد در تمامی مقاطع
 ١٢:٢٣ - 1394/11/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
 ١٢:٢٩ - 1394/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دفاع از پایان نامه
مهلت دفاع از پایان نامه
 ١٢:٢٩ - 1394/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات