06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦

امروز

گروه جنگلداری


برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده
 ١١:٢٣ - 1396/07/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٠:٣٦ - 1396/07/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعیین استاد راهنما
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد در تمامی مقاطع
 ١٢:٢٣ - 1394/11/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دفاع از پایان نامه
مهلت دفاع از پایان نامه
 ١٢:٢٩ - 1394/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات