06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٦

امروز

گروه جنگلداری


جلسه شورای آموزشی دانشکده کشاورزی
جلسه شورای آموزشی باحضور مدیران گروهای آموزشی رئیس و معاونین دانشکده کشاورزی برگزار شد.
 ١١:٣٦ - 1396/07/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتخاب پژوهشگر برتر
قابل توجه دانشجویان اعضای هیات علمی کارکنان
 ١١:٥٩ - 1396/07/29 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده
 ١١:٢٣ - 1396/07/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٠:٣٦ - 1396/07/01 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

قابل توجه دانشجویان اعضای هیات علمی کارکنان
اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،جهت انتخاب پژوهشگر برتر اقدام نمایند.
 ١٤:٣٧ - 1394/07/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تعیین استاد راهنما
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد
تعیین استاد راهنما دانشجویان ارشد در تمامی مقاطع
 ١٢:٢٣ - 1394/11/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دفاع از پایان نامه
مهلت دفاع از پایان نامه
 ١٢:٢٩ - 1394/06/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات