06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

گروه های آموزشی

واحدهای درسی نیمسال اول 98-97
واحدهای درسی نیمسال اول 98-97
واحدهای درسی نیمسال اول 98-97
 ١١:١١ - 1397/06/25 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96
 ١٠:٢٢ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
 ١٠:١٧ - 1397/03/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ایجاد ایمیل دانشگاهی
ایجاد ایمیل دانشگاهی
ایجاد ایمیل دانشگاهی
 ١٤:٠٢ - 1396/12/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم
 ١١:١٠ - 1396/11/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه هفتگی دروس بر اساس تغییرات جدید کلاس ها
برنامه هفتگی دروس بر اساس تغییرات جدید کلاس ها
برنامه هفتگی دروس بر اساس تغییرات جدید کلاس ها
 ٠٩:٥٥ - 1396/11/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تغییر عنوان گروه
تغییر عنوان گروه
تغییر عنوان گروه
 ١٤:٣٥ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون جامع
آزمون جامع
آزمون جامع
 ٠٨:٢٨ - 1396/09/26 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات