06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦

امروز

گروه های آموزشی

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96
برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96
برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96
 ١٢:٤٨ - 1396/09/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
واحدهای نیمسال دوم 97-96
واحدهای نیمسال دوم 97-96
واحدهای نیمسال دوم 97-96
 ٠٨:٢٢ - 1396/09/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96
تقویم آموزشی
اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96
 ١١:٠٠ - 1396/09/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تست
تست
تست صفحه
 ١٠:٣٩ - 1396/09/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
طی حکمی از سوی دکتر عزیزی آقای دکتر موسوی فرد از تاریخ 10 آبان ماه جاری به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی منصوب گردیدند. شایان ذکر است پیش از این جناب آقای دکتر بهمن زاهدی به مدت دو سال مدیریت گروه را عهده دار بودند.
طی حکمی از سوی دکتر عزیزی آقای دکتر موسوی فرد از تاریخ 10 آبان ماه جاری به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی منصوب گردیدند. شایان ذکر است پیش از این جناب آقای دکتر بهمن زاهدی به مدت دو سال مدیریت گروه را عهده دار بودند.
طی حکمی از سوی دکتر عزیزی آقای دکتر موسوی فرد از تاریخ 10 آبان ماه جاری به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی منصوب گردیدند. شایان ذکر است پیش از این جناب آقای دکتر بهمن زاهدی به مدت دو سال مدیریت گروه را عهده دار بودند.
 ١٣:٤٧ - 1396/08/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
انتصاب
انتصاب دکتر موسوی فرد به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی
انتصاب دکتر موسوی فرد به عنوان مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی
 ١١:٣٢ - 1396/08/13 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
درس آزمون جامع
درس آزمون جامع
دانشجویان مقطع دکتری علوم باغبانی که در نیمسال اول درس آمادگی آزمون جامع را اخذ کرده بودند. می بایست در نیمسال دوم 94-93 درس آزمون جامع را اخذ نمایند.
 ١٥:٠٥ - 1393/11/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تقویم
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
 ١١:٤٧ - 1393/10/30 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات