06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧

امروز

کارشناسی

 

 

سر فصل دروس کارشناسی

فرم درخواست طرح مشکل آموزشی دانشجویان کارشناسی در شورای آموزشی دانشکده

 

   دانلود : سر_فصل_دروس.pdf           حجم فایل 1031 KB
   دانلود : مشکلات_آموزشی_کارشناسی.doc           حجم فایل 44 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات