06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠١ تير ١٣٩٧

امروز

کارشناسان گروه

 

 

 

کارشناس گروه مهندسی گیاهپزشکی:

محمد شاکرمی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی منابع طبیعی

تلفن تماس:

06633400012 - 201داخلی

 

کارشناس آزمایشگاه حشره شناسی:

لیلا پورحسینی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی حشره شناسی

تلفن تماس:

06633400012 - 261داخلی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات