06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

اعضای هیأت علمی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک

نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي  مرتبه علمي        تلفن             ايميل            
افسانه عالي نژاديان
فیزیک و حفاظت خاک استادیار - alinejadian@yahoo.com
محمد فيضيان
شیمی و حاصلخیزی خاک استادیار - m_feizian@yahoo.com
حميدرضا متين فر             
پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک(سنجش از دور) دانشیار - matinfar44@gmail.com
محبوبه جلالی خاک شناسی -شیمی و حاصلخیزی خاک استادیار - -

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات