يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
  • پروژ ه های در دست احداث دانشکده کشاورزی
    1 . ساختمان آموزشی 26 کلاسه در سه طبقه 2 . ساختمان آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 3 . گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز 4 . تجهیز دامداری دانشکده کشاورزی

  • احداث گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز

  • بهار دانشکده

  • طبیعت دانشکده

  • آزمایشگاه سم شناسی
    سم شناسی

  

 

آزمایشگاه حشره شناسی :  در این آزمایشگاه بخش عملی دروس حشره شناسی ، آفات گیاهی و جانورشناسی تدریس می شود . امکانات آزمایشگاه شامل استریومیکروسکوپ ( بینوکولار)، میکروسکوپ، آون و وسایل جمع آوری و نگهداری و تشریح حشرات، آفات گیاهی و جانور شناسی است . سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیونهای آموزشی مربوط به دروس حشره شناسی، جانورشناسی و آفات گیاهی، تهیه اسلایدهای لازم از نمونه های حشرات و آفات گیاهی، تهیه کلکسیون حشرات مفید مانند حشرات شکارگر، پارازیتوئید و گرده افشان و تهیه لوح های فشرده آموزشی حشره شناسی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه بیماری های گیاهی : در این آزمایشگاه بخش عملی دروس قارچ شناسی ، باکتری و ویروس شناسی، نماتد شناسی، کنه شناسی و بیماری های گیاهی تدریس می شود . امکانات آزمایشگاه شامل میکروسکوپ آموزشی استاد و دانشجو، میکروسکوپ معمولی، استریومیکروسکوپ، هود، سانتریفیوژ، اتو کلاو، آون و وسایل جمع آوری ، نگهداری و بررسی بیماری های گیاهی، قارچ ها، نماتد ها و باکتریها می باشد. سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیونهای آموزشی مربوط به دروس بیماری شناسی گیاهی و عوامل بیماریزای گیاهی (مانند قارچها، باکتریها، ویروسها، نماتدها، گیاهان عالی انگل و غیره)، تشکیل هرباریوم قارچهای زنده و غیرزنده و نمونه های گیاهی حاوی آثار خسارت عوامل بیماریزای گیاهی، کشت قارچها و باکتریهای بیماریزای گیاهی و آنتاگونیست و اقدام برای شناسایی آنها، تهیه لوح های فشرده آموزشی بیماریهای گیاهی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماری های قارچی : در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در خصوص قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان انجام می شود. امکانات آزمایشگاهی شامل انکوباتور، ژرمیناتور، هود، میکروسکوپ، استریو میکروسکوپ، یک دستگاه کامپیوتر و ادوات و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی، پرورش و بررسی زیست شناسی قارچ ها و بیماری های قارچی گیاهان می باشد. جمع آوری، شناسایی و تهیه کلکسیون از قارچهای بیماری زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به جنبه های مختلف بیماری زایی و زیست شناسی قارچها نیز در این آزمایشگاه انجام می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه سم شناسی:   در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در ارتباط با فیزیولوژی حشرات و سم شناسی و تدریس بخش عملی دروس فیزیولوژی حشرات و سم¬شناسی انجام می شود.  امکانات آزمایشگاه شامل انکوباتور، میکروپلت ریدر، دستگاه عصاره گیری و وسایل مربوط به پژوهش در زمینه  فیزیولوژی حشرات و سم شناسی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم