06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

 

 

 

 

 

 

گروه مهندسی گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی:

 

گروه مهندسی گیاهپزشکی با مجوز رشته گیاهپزشکی در سال 1375 در مقطع کارشناسی تاسیس گردید. در سال 1380 با اخذ مجوز مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حشره شناسی کشاورزی . بیماری شناسی گیاهی به فعالیت های آموزشی خود توسعه بخشید. این گروه در حال حاضر به تعداد 165 نفر در مقطع کارشناسی، به تعداد 41 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، وبه تعداد 15 نفر در مقطع دکتری مشغول به فعالیت می باشد.  

  

 

 

مدیر گروه :

دکتر عبدالرضا احمدی

مدرک تحصیلی :

علوم علفهای هرز

مرتبه علمی :

دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک تحصیلی:

فردوسی مشهد

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات