سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
 • طبیعت دانشکده

 • بهار دانشکده

 • تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی
  تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی

 • تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک
  تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک

 • باغ توت
  دانشکده

 • آزمایشگاه سم شناسی
  سم شناسی

          تلفن     

                  ایمیل                 

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

 نام ونام    خانوادگی

 

alihaghi20@gmail 

haghizade.a@lu.ac.ir

 

 

استادیار  

 

 

مهندسی منابع آب هیدرولوژی آبخیزداری

 

علی حقی زاده     

 

 

ntahmasebipour@yahoo.com

 

 

استادیار  

 

آبخیزداری

منابع آب

 

ناصرطهماسبی پور

 

 

hzeinivand@gmail.com

zeinivand.h@lu

       
ac.ir

 

استادیار  

 

مهندسی  هیدرولوژی

 

حسین زینی وند    

   
   

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم