پنج شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
 • طبیعت دانشکده

 • بهار دانشکده

 • تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی
  تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی

 • تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک
  تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک

 • باغ توت
  دانشکده

 • آزمایشگاه سم شناسی
  سم شناسی


 

                  ایمیل                 

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

 نام ونام    خانوادگی

 


alihaghi20@gmail.com

haghizade.a@lu.ac.irاستادیار  


  

مهندسی منابع آب هیدرولوژی آبخیزداری


علی حقی زاده     


 


ntahmasebipour@yahoo.comدانشیار


آبخیزداری

منابع آب


ناصرطهماسبی پور


 

hzeinivand@gmail.com

zeinivand.h@lu.ac.ir


 دانشیار مهندسی هیدرولوژی حسین زینی وند
 

f.tarnian@yahoo.com

tarnian.fa@lu.ac.ir

 

 

استادیار

 

 

علوم مرتع

 

 

 فرج اله ترنیان

 

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم